Czy wiesz co to znaczy być zdrowym?

Holistyczne podejście do zdrowia

Holistyczne podejście do zdrowia oznacza traktowanie całego ciała jako całości. W obecnych czasach medycyna stanowi inaczej: gdy boli żołądek mówi się o chorobie żołądka, gdy wątroba - o chorobach wątroby. W holistycznym postrzeganiu człowieka mówi się o problemie całego oragnizmu.

Zdrowie to możliwość jak najdłuższego, samodzielnego, aktywnego i twórzczego życia bez chorób i niepełnosprawności, a nawet z nimi, jeżeli nie dadzą się wyeliminować. Zdrowie to stan pozytywny, a nie tylko brak choroby. 

Holizm to połączenie działań lekarzy, pielęgniarek, opiekunek i fizjoterapeutów, a także rodziny i społeczeństwa, w którym żyjemy.

Holistyczne podejście kładzie nacisk, na wyjątkowość każdego człowieka oraz dopasowanie czynności wspomagających do jego potrzeb. Wymaga, aby osoby sprawujące opiekę traktowały Pacjenta wyjątkowo, ponieważ każdy wymaga indywidualnego podejścia, zastosowania różnych terapii, leków, diety. Ważnym elementem jest kontakt pomiędzy osobą udzielającą pomocy a Pacjentem.

Holizm w odniesieniu do Pielęgniarek, Opiekunek i Fizjoteraputów oznacza świadczenie opieki we wszystkich obszarach życia człowieka i we wszystkich jego stanach. Opieka może okazać się nieskuteczna jeżeli będzie dotyczyła pomagania człowiekowi rozwiązywaniu tylko jednego problemu. Istotnym elementem opieki jest pomoc w zrozumieniu siebie, aby Pacjent mógł radzić sobie z własnymi problemami samodzielnie.

Dobra opieka polega na stwarzaniu warunków do narodzin, chorowania i umierania w środowisku domowym pod opieką profesjonalistów, z zaangażowaniem Rodziny i bliskich. To pomaganie cżłowiekowi we wszystkich obszarach jego życia, wszechstronna pomoc ukierunkowana na wszystkie jego problemy.